Facebook post by University of Helsinki

Ympäristönmuutokset vaikuttivat eniten eläinten aktiivisuuteen tutkia ympäristöään. Muita tutkittuja piirteitä olivat aggressiivisuus, aktiivisuus, rohkeus ja sosiaalisuus. Kaikki tutkitut käyttäytymispiirteet muuttuivat merkittävästi ihmisen aiheuttamien ympäristönmuutosten seurauksena. Mallinnus koski yli sataa eläinlajia.
www.helsinki.fi www.helsinki.fi