Facebook post by University of Helsinki

Muuttuuko Itämeri ilmastonmuutoksen myötä hiilinielusta hiilen lähteeksi? Rehevöityminen on yhä Itämeren suurin vitsaus, mutta emme pysty ymmärtämään ja ratkaisemaan rehevöitymisongelmaa, jos emme ota huomioon, miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa meriekosysteemeihin. Ilmiöt pahentavat toisiaan, joten niitä ei voi tutkia erikseen.
Itämeri: hiilinielu vai hiilen lähde? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ennätyslämmin kesä 2018 osoitti, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa Itämeren kannalta. Meriveden lämpeneminen pahentaa rehevöitymistä samalla, kun merestä vapautuu ilmakehään yhä enemmän metaania ja hiilidioksidia.