Facebook post by University of Helsinki

Förordningen som tillämpas från och med början av maj betonar medborgarens integritetsskydd men väcker samtidigt stora frågor: hur blir det med yttrandefriheten, vad händer med tjänsternas smidighet?
EU:s strikta dataskyddsförordning har en överraskande följd: rättsväsendet måste överväga vad en individ är | Helsingfors universitet helsinki.fi

Förordningen som tillämpas från och med början av maj betonar medborgarens integritetsskydd men väcker samtidigt stora frågor: hur blir det med yttrandefriheten, vad händer med tjänsternas smidighet?