Facebook post by University of Helsinki

Aivojen ja raajojen liikehermojen samanaikaisesta stimulaatiosta on saatu lupaavia tutkimustuloksia. Menetelmä voi auttaa alaraajahalvaantuneita potilaita kuntoutumisessa ja kävelykyvyn palauttamisessa.
Samanaikainen sähkö- ja magneettistimulaatio auttoi selkäydinvammapotilasta saavuttamaan kävelykyvyn | Helsingin yliopisto helsinki.fi

BioMag-laboratoriossa saatiin ensimmäistä kertaa lupaavia tuloksia synkronoidun sähkö- ja magneettistimulaatiohoidon mahdollisuuksista alaraajahalvaantuneen potilaan kuntoutumiseen ja kävelykyvyn palauttamiseen.