Facebook post by University of Helsinki

Taideyliopisto ja Helsingin yliopisto tiivistävät yhteistyötään taiteen ja kulttuurin tutkimuksen alalla. Monialainen yhteistyö vahvistaa koko pääkaupunkiseudun asemaa kansainvälisesti houkuttelevana taide- ja kulttuurialojen tutkimuskeskittymänä. Osana syventyvää yhteistyötä valmistellaan kahden Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen professuurin perustamista. Professuurit on tavoitteena perustaa vuoden 2018 aikana ja rekrytoida niihin taiteen tutkimuksen alalla vaikuttavat huippuosaajat.
Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto syventävät tutkimusyhteistyötään | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto syventävät tutkimusyhteistyötään