Facebook post by University of Helsinki

Pohjoisten soiden valtalaji, rahkasammal, tarjoaa asuinympäristön metaania hapettaville bakteereille, metanotrofeille. Metanotrofit suodattavat osan metaanista ja rajoittavat sen vapautumista ilmakehään. Samalla metaanin hapetuksessa syntyvä hiilidioksidi siirtyy rahkasammalen käyttöön.
Rahkasammalen ja bakteerin yhteistyöllä torjutaan metaanipäästöjä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Pohjoisten soiden yleisin kasvi, rahkasammal, on oleellinen paitsi turpeen kertymiselle, myös metaanipäästöjen torjunnalle. Tämän mahdollistavat rahkasammalissa elävät metaania hapettavat bakteerit.