Facebook post by University of Helsinki

Idag valdes ledamöterna som representerar universitetet i Helsingfors universitets styrelse 1.1.2018–31.12.2021. Universitetets styrelses nya sammansättning är därmed klar. Grattis till alla valda!
Helsingfors universitets styrelse vald | Helsingfors universitet helsinki.fi

Universitetets personal valde sina representanter till Helsingfors universitets styrelse för en fyra års mandatperiod 2018–2021.