Facebook post by University of Helsinki

Det bor cirka 90 000 nordbor i Storbritannien, varav största delen i London. Hur påverkar Brexit Londons högt utbildade nordbor? Hur många återinvandrar till Norden, vem stannar i Storbritannien och vad händer med familjer där en del av familjemedlemmarna är brittiska och andra nordiska medborgare? Forskning utreder dessa frågor.
Vad händer med högt utbildade nordbor i London efter Brexit? | Helsingfors universitet helsinki.fi

Det är under 200 dagar kvar till Brexit, men det är fortfarande oklart vad som händer med uppehållstillstånden för EU-medborgare bosatta i Storbritannien.