Facebook post by University of Helsinki

Päivähoidossa kodin ulkopuolella ovat menestyvät koulussa paremmin kuin ne, jotka siirtyvät suoraan kotihoidosta peruskoulun ensimmäiselle luokalle, kertoo tutkimus. Tutkimuksessa seurattiin vuonna 1987 syntyneiden koulumenestystä.
Lasten päivähoito on yhteydessä koulumenestykseen | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Päi¬vä¬hoi¬toon osal¬lis¬tu¬neiden peruskoulun päät¬tö¬to¬dis¬tus oli hie¬man pa¬rem¬pi kuin kotona hoidettujen. Tulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa.