Facebook post by University of Helsinki

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää! 💙 Yhtenä tasa-arvosuunnitelmamme tavoitteena on avoin vuorovaikutus. Mitä uutta voisimme sinun mielestäsi tehdä tasa-arvon edistämiseksi yliopistolla? Tutustu myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/kestavyys-ja-vastuullisuus/tasa-arvo-yhdenvertaisuus-ja-esteettomyys