Facebook post by University of Helsinki

Hyvä- ja huono-osainen väestö keskittyy asumaan eri paikkoihin. Lapsiperheiden köyhyydestä on tullut pysyvä ilmiö. Alueellinen segregaatio ja koulujen eriytyminen vaikuttavat myös koulujen toimintaan ja oppimistuloksiin.
Huono-osaisuus haastaa kaupunkikouluja | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Peruskoulujen on vaikeaa kohdata taloudellisen huono-osaisuuden tuottamia sosiaalisia ongelmia. Perheiden huono-osaisuuden kohtaaminen haastaa kodin ja koulun yhteistyötä.