Facebook post by University of Helsinki

Kun jäätiköiden sulavedet kylmentävät Atlanttia, Euroopan ilmasto voi lämmetä huomattavasti, kuten kävi viime jääkauden loppuvaiheilla. Sulavedet vaikuttavat Golf-virran kaltaisten merivirtausten voimakkuuteen ja suuntaan. Lämpenemisellä on mittavia ja laajalle ulottuvia vaikutuksia. Vastikään julkaistussa tutkimuksessa on havaittu, että noin 12 000 vuoden takaiset kesälämpötilat olivat jopa kymmenen astetta aiemmin arvioitua korkeampia. Vastaavanlaisia, todennäköisesti ilmamassojen lukkiutumisista johtuvia helteitä on koettu Euroopassa myös tällä vuosituhannella.
Jääkauden loppuvaiheilla jäätikön sulavedet kylmensivät Atlantin ja lämmittivät Euroopan kesiä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Samankaltainen kylmän meren ja lämpimän mantereen aiheuttama ilmaston lämpeneminen voi olla edessä tulevaisuudessakin Euroopan pohjoisosissa.