Facebook post by University of Helsinki

Antibioottien runsas käyttö on yhteydessä riskiin sairastua Parkinsonin tautiin, paljastaa HUSin neurologian klinikassa tehty tutkimus. Myös antibioottialtistuksen ajankohdalla vaikutti olevan merkitystä.
Runsas antibioottien käyttö saattaa altistaa Parkinsonin taudille | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suoliston mikrobistoon vaikuttavien antibioottien runsas käyttö on yhteydessä Parkinsonin tautiin, osoittaa suomalaistutkimus.