Facebook post by University of Helsinki

Maahanmuuttajataustaisia yliopisto-opiskelijoita on vähän suhteessa heidän osuuteensa väestöstä. Sama pätee vammaisiin sekä köyhien ja työväenluokkaisten perheiden nuoriin. Tien tasoittamiseen tarvitaan monia muutoksia.
Etniset vähemmistöt ja työväenluokka ponnistavat yliopistoihin kaukaa takamatkalta | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Maahanmuuttajien, köyhien, vammaisten ja eri vähemmistöjen tietä akateemiseen maailmaan pitää saada tasoitetuksi.