Facebook post by University of Helsinki

Toiko Kolumbus miehistöineen sittenkään kupan mukanaan Amerikasta Eurooppaan 1400-luvun lopussa? Tuoreet tutkimustulokset haastavat aiempia käsityksiä ja antavat hyödyllistä tietoa taudinaiheuttajien mutaatioista.
Muinais-DNA paljastaa, että syfilistä on voinut olla Euroopassa jo ennen Kolumbusta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uusi muinaisgeneettinen tutkimus haastaa aiemmin vallalla ollutta kxc3xa4sitystxc3xa4 syfiliksen eli kupan levixc3xa4misestxc3xa4 Pohjois-Euroopassa keskiajan lopulla.