Facebook post by University of Helsinki

Koronavirus: olemme julistaneet yliopistoon poikkeustilanteen. Linkin takana olevalta sivulta löydät aina viimeisimmän tiedon. Tässä 12.3. annetut määräykset lyhyesti. Päätöksiä voi tulla lisää ja ne voivat muuttua. Seuraavat päätökset astuvat voimaan ma 16.3. ja ovat voimassa ainakin 31.5. saakka. Jos sinulla herää kysymyksiä, tarkista ensin linkattu sivu ja jos olet yliopistolainen, lisäksi Flamma tai Opiskelijan ohjeet. *Matkustaminen* 🔹Matkustaminen työ- ja opiskeluasioissa ulkomaille on kielletty 🔹Kotimaan matkustusta tulee välttää 🔹Yliopistolta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon 🔹Ulkomailla olevia vaihto-opiskelijoita ei kutsuta kotiin 🔹Ulkomailta palaavien yliopistolaisten tulee tehdä etätyötä tai etäopiskelua paluun jälkeisen 7 vuorokauden ajan 🔹Yliopiston tiloissa työskentely ja opiskelu on kielletty 7 vuorokauden ajan paluusta *Vierailijat* 🔹Emme ota vastaan vierailijoita ulkomailta 🔹Emme ota vastaan ulkomaisia opiskelijoita Tiedekunta voi poiketa tästä väitöstilaisuuden vastaväittelijän osalta, mikäli etäyhteyden käyttäminen ei ole mahdollista. *Yleisötilaisuudet ja opetustapahtumat* 🔹Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet peruutetaan eikä uusia järjestetä 🔹Opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa, sisältäen tentit ja väitöstilaisuudet, voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä Tiedekunnat antavat asiasta tarkennetut ohjeet. *Opetuksen läsnäolopakko* 🔹Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan 🔹Korvaavat toimintatavat päätetään koulutusohjelmissa 🔹Kasvatustieteellinen, lääketieteellinen ja eläinlääketieteellinen tiedekunta voivat antaa tästä poikkeavia määräyksiä 🔹Opintojen edistymisen joustavuutta tulee edistää *Valintakokeet* 🔹Suomen hallitus on kieltänyt yli 500 hengen yleisötilaisuudet 🔹Valintakokeita valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä 🔹Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä *Itseopiskelu* 🔹Suosittelemme opiskelemaan kotoa käsin ja välttämään yliopiston yhteisiä avoimia opiskelutiloja 🔹Oppimiskeskus Aleksandrian tietotekniikan käyttötilat suljetaan *Koronavirustilanteen johtaminen* 🔹Koronaviruskriisin johtoryhmä tekee rehtorin valtuuttamana tilanteen edellyttämät yliopistoa koskevat päätökset ja antaa määräykset 🔹Noudatamme suosituksissa ja määräyksissä Suomen valtion, HUSin ja THL:n suosituksia ja määräyksiä
Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Tälle sivulle päivitetään tietoa koronavirustilanteesta Helsingin yliopistossa.