Facebook post by University of Helsinki

Liikunta voi hidastaa muistisairauden etenemistä ylläpitämällä älyllisiä toimintoja ja toimintakykyä. "Lievää Alzheimerin tautia sairastavilla päivittäisen toimintakyvyn heikentyminen oli merkitsevästi hitaampaa liikuntaryhmässä kuin verrokkiryhmässä", kertoo lääketieteen lisensiaatti Hannareeta Öhmann.
Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Liikunnan mahdollisuuksia Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa tutkitaan tällä hetkellä paljon. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan säännöllinen liikunta tukee Alzheimer-potilaiden toimintakykyä.