Facebook post by University of Helsinki

Kun raskautta uhkaa ennenaikainen synnytys, äidille voidaan antaa kortikosteroidihoitoa. Se on yksi tehokkaimmista keskosten ennustetta parantavista hoidoista. Hoidon saaneilla lapsilla todetaan kuitenkin enemmän psykologisen kehityksen, tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöitä kuin muilla lapsilla, kertoo tuore tutkimus.
Kortikosteroidihoitoa raskausaikana saaneiden äitien lapsilla muita enemmän kehityksen ja käyttäytymisen häiriöitä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uhkaavan ennenaikaisen synnytyksen yhteydessä äidille annettava kortikosteroidihoito on tehokkaimpia keskosen ennustetta parantavia hoitoja.