Facebook post by University of Helsinki

Wilma-merkinnöillä on väliä. Väitöstutkimuksessa selvisi, että opettajan oppilaille Wilma-järjestelmän kautta antamilla merkinnöillä on yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin. Palaute jakautuu epätasaisesti oppilaiden kesken.
Wilma-palautteella yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Opettaja voi antaa palautetta oppilaan oppimisesta ja käyttäytymisestä tunnilla Wilma-järjestelmän avulla. Sanna Oinaan väitöstutkimuksen mukaan Wilma-merkinnöillä on yhteys oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin.