Facebook post by University of Helsinki

Tasa-arvon mallimaana pidetyssä Suomessa nuorten koulutusvalinnat ovat Euroopan unionin sukupuolittuneimmat. Myös perheen vaikutus koulupolkuun on suuri. Hankalinta peruskoulun jälkeisistä opinnoista päättäminen on niille nuorille, joilta puuttuu koulun ulkopuolinen tuki, luotettava aikuinen, jonka kanssa pohtia vaihtoehtoja. Mitä peruskoulu voi tehdä tukeakseen nuoria opiskelun nivelkohdassa?
Sukupuoli ja perhe vaikuttavat 9-luokkalaisten yhteishaussa tekemiin valintoihin enemmän kuin koulussa saatu ohjaus | Helsingin yliopisto helsinki.fi

15-vuotias on valinnan edessä: minne peruskoulun jälkeen? Nuori kaipaa tukea ratkaisun paikassa, myös koulusta saatavaa apua.