Facebook post by University of Helsinki

Rektor Jari Niemelä är sjukskriven tills 1.11.2020. Prorektor Sari Lindblom sköter rektorns uppgifter under hans sjukledighet. Vi önskar Jari en snabb återhämtning å hela universitetssamfundets vägnar!
Rektor Jari Niemelä är sjukskriven till 1.11.2020 | Helsingfors universitet helsinki.fi

Rektor Jari Niemelä är sjukskriven till 1.11.2020. Prorektor Sari Lindblom sköter om rektorns uppgifter under Niemeläs sjukledighet.