Facebook post by University of Helsinki

Suomalaisen teollisuuden osallistumista Iter-fuusioreaktorin rakentamiseen ja syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä muilla aloilla vauhditetaan uudella yhteistyöhankkeella.
Suomi jalostaa fuusioreaktorin monialaista tutkimusta bisnekseksi | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Suomalaisen teollisuuden osallistumista Iter-fuusioreaktorin rakentamiseen ja syntyvien innovaatioiden hyödyntämistä muilla aloilla vauhditetaan tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeella. Fuusioenergian hyödyntämiseen tähtäävää Iteria rakennetaan Etelä-Ranskaan.