Facebook post by University of Helsinki

Betygsantagningen medför ändringar både i studentantagningen och i urvalsprovens schema våren 2020. Schemat blir stramare och Helsingfors universitets urvalsprov flyttas huvudsakligen till Mässcentrum.
Studentantagningsreformen påverkar tid och plats för urvalsprov | Helsingfors universitet helsinki.fi

Betygsantagningen medför ändringar både i studentantagningen och i urvalsprovens schema våren 2020. Schemat blir stramare och Helsingfors universitets urvalsprov flyttas huvudsakligen till Mässcentrum.