Facebook post by University of Helsinki

Vi har fått en donation på en miljon euro av Stiftelsen Tre Smeder. Donationen riktas till samhällsvetenskaper. Ett varmt tack! Vi kommer att styra donationen till att stöda den svenskspråkiga undervisningen i samhällsvetenskaper och det kommer att inrättas en svenskspråkig professur i nationalekonomi. Det råder en stor brist på personer med högt nationalekonomiskt kunnande som kan svenska i Finland, speciellt doktorer.