Facebook post by University of Helsinki

Vi placerade 40 miljoner euro i en Green Bond -fond. Fonden placerar i gröna obligationer, altså lån för projekt som minskar belastningen på miljön och stöder hållbar utveckling.
Helsingfors universitet placerade i en Green Bond -fond | Helsingfors universitet helsinki.fi

Universitetet har gjort en betydande impact investering, det vill säga påverkansinvestering, genom att placera i en så kallad Green Bond -fond, alltså i gröna obligationer.