Facebook post by University of Helsinki

Högskolornas andra gemensamma ansökan, ansökan till öppna universitetsleden och Bachelor’s programme in Science har stängt. Tack till alla sökande! Lycka till med din ansökan.
Sök till kandidat- och magisterprogram | Helsingfors universitet fal.cn

Helsingfors universitet har 31 kandidat- och 33 magisterprogram med finska och/eller svenska som undervisningsspråk. Dessutom kan man studera vid ett engelskspråkigt kandidatprogram, Bachelor's Programme in Science. Du kan också välja från 36 internationella magisterprogram med engelska som und...