Facebook post by University of Helsinki

Närundervisningen vid Helsingfors universitet avbryts för perioden 18.3–13.4.2020. Vi informerar mera om Helsingfors universitets åtgärder tisdagen den 17 mars ca kl. 12. 🔹Finlands regering rekommenderar att universitetens lokaler hålls stängda till den 13 april 2020 och att närundervisningen avbryts. 🔹 Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala lärmiljöer och lösningar samt vid behov genom självständiga studier. 🔹Universiteten måste för egen del säkerställa att de stödfunktioner och nätförbindelser som är nödvändiga för verksamheten fungerar oklanderligt samt se till att studenterna och personalen får tillräckliga anvisningar. 🔹Arbetsgivarna inom den offentliga sektorn ska förordna sådana arbetstagare inom den offentliga sektorn till distansarbete som med tanke på arbetsuppgifterna har möjlighet till det. Vid Helsingfors universitet sker detta genom överenskommelse med chefen. 🔹Helsingfors universitet börjar förbereda närmare praktiska anvisningar på tisdag morgon den 17 mars. Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars 2020. Se aktuell information via länken nedan.
Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

-