Facebook post by University of Helsinki

Apulaisprofessori Sonja Kosunen on kysytty tutkija, kun puhutaan koulutuksen eriarvoisuudesta. Aiheen tutkiminen on tärkeää, jotta voimme paremmin ymmärtää, miten koulutukselliset mahdollisuudet eivät näyttäydy ja toteudu kaikille samanlaisina. Tärkeä ruotsinkielinen professuuri on perustettu lahjoitusvaroin.
Neljä vuotta vaikuttavaa työtä apulaisprofessorina | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Kasvatustieteen dosentti, apulaisprofessori Sonja Kosunen on ollut kysytty tutkija, kun puhutaan sosiaalisesta eriarvoisuudesta ja koulutuksesta. Tärkeä professuuri kasvatustieteelliseen tiedekuntaan on perustettu lahjoitusvaroin.