Facebook post by University of Helsinki

Kaksikielisestä tutkinnosta on hyötyä työelämässä, sanoo 70 % kyselyyn vastanneista!
Uusi selvitys osoittaa, että kaksikielisestä tutkinnosta on hyötyä työelämässä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopisto on kartoittanut kaksikielisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksia ja kielitaidon tuomia hyötyjä työelämässä. 70 prosenttia kartoitukseen vastanneista kokee, että opiskeluaikana kerrytetystä kieliosaamisesta on hyötyä työmarkkinoilla.