Facebook post by University of Helsinki

Eftersom eleverna, samhället och skolorna förändras, förändras lärarutbildningen hela tiden. Under sin tid vid universitetet får lärarstudenterna pröva på olika undervisningsmetoder och miljöer. Att lärarutbildning bedrivs på universitetsnivå garanterar att undervisningen har en koppling till de senaste forskningsrönen. – Även om det är viktigt med substanskunskap, betonar lärarutbildningen framför allt grundläggande pedagogiska och pedagogisk-psykologiska frågor, som hur man lär ut och hur lärande sker, säger professor i universitetspedagogik Auli Toom. Toom är en av Uusien professorien juhlaluennot – Inaugural lectures -evenemangets talare den 29 maj. Välkommen till universitetets huvudbyggnad för att höra vad de nya professorerna forskar i! Du kan också följa evenemanget via live streamen.
Det väsentliga i lärarens arbete är att förstå eleven och lärandet | Helsingfors universitet helsinki.fi

”Att lärarutbildning bedrivs på universitetsnivå garanterar att undervisningen har en koppling till de senaste forskningsrönen,” säger professor i universitetspedagogik Auli Toom.