Facebook post by University of Helsinki

Luonnon monimuotoisuuden suojelu on hyvin esillä politiikassa, mutta syvempi taso on vielä lapsenkengissä. Miten esimerkiksi ristiriitoja monimuotoisuuden ja muiden tavoitteiden välillä ratkaistaan? Opiskelija Henry Laine tutki aihetta pro gradu -tutkielmassaan, johon hän sai tukea lahjoitusvaroista.
Miten luontokato huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa – lahjoitusvaroista tuetaan aikamme suurten kysymysten tutkimista | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Valtiotieteitä opiskeleva Henry Laine selvittää pro gradu -tutkielmassaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja poliittisen päätöksenteon välisiä yhteyksiä. Ilman lahjoitusvaroista saatua stipendiä työn valmistuminen nopeassa aikataulussa olisi ollut vaikeaa.