Facebook post by University of Helsinki

WeAll-hankkeen tutkijat sanovat yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle lähtökohtaisesti aina kyllä. Yhteistyökumppaneiden tarpeet ja toiveet muokkaavat myös tutkimuksen aiheita.
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on työelämätutkimuksen lähtökohta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

WeAll-hanke sai Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen rahoituksen ensimmäisellä hakukierroksella vuonna 2015.