Facebook post by University of Helsinki

Kaikki Raamatun lukeminen on valikoivaa: mitä poliittisempi agenda, sitä tarkoitushakuisempi luenta. Sukupuolten tasa-arvo on tutkijan mukaan raamatuntulkinnassa nyt vastatuulessa.
Raamatuntulkinta on poliittista | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kaikki Raamatun lukeminen on valikoivaa: mitä poliittisempi agenda, sitä tarkoitushakuisempi luenta, professori Martti Nissinen sanoo.