Facebook post by University of Helsinki

Professorerna som nyss fått betydande EU-finansiering kommer att tillsammans med sina grupper undersöka det ryska straffsystemet och den logikers tankar som på ett avgörande sätt påverkat uppfinnandet av datorer och uppkomsten av informationssamhället.
Två av Europeiska forskningsrådets finansieringar för världsledande forskare går till Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Betydande EU-finansiering har tilldelats filosofie professor Jan von Plato och rysslandsforskaren professor Judith Pallot