Facebook post by University of Helsinki

Useamman vuoden merellä viettäneet, myöhemmin sukukypsiksi tulevat lohet ovat kudulle palatessaan huomattavasti suurempia ja tuottavat suuremman määrän jälkeläisiä kuin yhden merivuoden jälkeen kutevat lohet. Nyt olisi tärkeää selvittää, ovatko tällaiset lohet herkempiä ilmaston lämpenemiselle niiden heikomman aerobisen suorituskyvyn vuoksi. Korkeampi veden lämpötila kiihdyttää kalojen energiantarvetta, mutta aerobisen suorituskyvyn rajallisuus tekee korkeisiin lämpötiloihin sopeutumisesta haasteellista. Aerobinen suorituskyky voi olla yhä tärkeämpi tekijä lohelle lämpenevissä elinympäristöissä
Lohen alhainen sukukypsyysikä ja parempi aerobinen suorituskyky yhteydessä toisiinsa jo poikasvaiheessa | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Lohen varhaisella sukukypsyydellä ja hyvällä aerobisella suorituskyvyllä on perinnöllinen yhteys, joka ilmenee jo lohenpoikasilla, selviää Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.