Facebook post by University of Helsinki

Oletko huomannut lintujen laulun vähentyneen? Lintukantojen väheneminen ja ilmastonmuutoksen aiheuttama lajien levinneisyyden muutos ovat muuttaneet keväisten konserttien äänimaailmaa hiljaisemmaksi ja yksipuolisemmaksi viimeisen 25 vuoden aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Linnut hiljenevät | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Luonnon äänillä, ja etenkin lintujen laululla, on tärkeä rooli ihmisten luontosuhteen kehittymisessä ja ylläpitämisessä. Tuore kansainvälinen tutkimus osoittaa, että aamuisten lintukonserttien äänimaailma on muuttunut hiljaisemmaksi ja vähemmän vaihtele...