Facebook post by University of Helsinki

Rehtori Jari Niemelä nosti lukuvuoden avajaispuheessaan esiin tutkitun tiedon merkityksen koko elonkirjoa koskettavien haasteiden ratkaisemisessa. – Niin ilmastokriisin, luontokadon kuin pandemioiden ratkaisemiseen tarvitaan tiedettä ja tutkimukseen pohjautuvaa koulutusta. Kukaan meistä ei osaa ennustaa, millainen tutkimus on yhteiskunnalle hyödyllistä tulevaisuudessa, hän muistutti.
Rehtori Jari Niemelä: ”Tieteen ja tutkimuksen rahoittaminen on osa maamme huoltovarmuutta” | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä nosti lukuvuoden avajaispuheessaan 6.9. esiin tutkitun tiedon merkityksen niin ilmastokriisin kuin pandemioidenkin ratkaisemisessa.