Facebook post by University of Helsinki

Varhaiskasvatuksessa tehtävillä ratkaisuilla on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta merkittäviä vaikutuksia. Siksi investointi varhaiskasvatukseen on investointi tulevaisuuteen, kertoo kasvatustieteen professori Lasse Lipponen.
Tarhantätejä vai akateemisia ammattilaisia? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Lastentarhanopettajan pedagogiset taidot heijastuvat lapsen myöhempään kehitykseen esimerkiksi lukemisessa ja matematiikassa.