Facebook post by University of Helsinki

Itämeren tila on ollut huono pitkään mutta tieteen avulla muutoksen suunta on nyt kääntynyt parempaan. Helsingin yliopiston asema Tvärminnessä on Itämeren suurin rannikkoekologian tutkimuskeskus. Yliopistolle tehtyjen lahjoitusten ansiosta Tvärminnen merentutkimus on maailman huippua. Lahjoitukset ovat mahdollistaneet monen tutkijan ympärivuotisen työskentelyn asemalla, laajan online-mittausverkoston rakentamisen sekä tutkimuksen näkyvyyden lisäämisen. Lahjoittamalla Helsingin yliopiston tutkimukseen olet mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta Suomelle ja koko ihmiskunnalle. Lahjoita ja vaikuta: www.helsinki.fi/lahjoitatanaan
Meren mystinen voima | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Merentutkimus ei olisi Tvärminnessä maailman huippua ilman yksityistä lahjoitusrahaa.