Facebook post by University of Helsinki

Kansainväliset opiskelijat arvostavat Helsingin yliopistossa erityisesti opetuksen laatua ja tutkimuksen tasoa. Ystävystyminen suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja integroituminen työelämään puolestaan koetaan hankaliksi, selvisi viime vuoden International Student Barometer -kyselyssä. Yliopiston urapalvelut kehittää toimintaansa tulosten perusteella. Tämän vuoden tutkimus käynnistyy marraskuussa.
International Student Barometer -kysely selvittää taas kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia yliopistosta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kv-opiskelija, vastaa International Student Barometer -kyselyyn