Facebook post by University of Helsinki

Konsthistorians samling gipsskulpturer införskaffades på 1800-talet för finländarnas bildning. Studenterna samlade in pengar till Finlands första offentliga anskaffningar av statyer.
Artemis i gips överlevde bombningen av Helsingfors, men står nu inför renoveringen av universitetets huvudbyggnad | Helsingfors universitet helsinki.fi

Konsthistorians samling gipsskulpturer införskaffades på 1800-talet för finländarnas bildning. Studenterna samlade in pengar till Finlands första offentliga anskaffningar av statyer.