Facebook post by University of Helsinki

Miten ihmisen haima kehittyy ja mikä merkitys sillä on diabeteksen synnylle? Tutkimusryhmämme tutkii osana kansainvälistä projektia haiman syntyä mm. solumallin avulla. Onnea rahoituksesta! 🎉
1,4 miljoonaa euroa Helsingin yliopiston kantasolututkimukseen | Helsingin yliopisto fal.cn

Viisivuotinen kansainvälinen hanke selvittää ihmisen haiman kehitystä ja diabeteksen syntyä. Helsingin yliopiston tutkijat kehittävät tutkimusta varten uudenlaisia solumalleja.