Facebook post by University of Helsinki

Jos koululainen oppii hitaammin kuin muut tai hänellä on käyttäytymisvaikeuksia, pitäisikö häntä auttaa kaikkien muiden oppilaiden parissa vai omassa tahdissa, pienemmässä ryhmässä? Muiden parissa, sanovat kansainväliset sopimukset ja viralliset tavoitteet. Silti monen koululaisen tie vie yhä erityisryhmään.
Inkluusion ihanne ja arki eivät kohtaa – kun oppilas siirretään erityisryhmään, syynä on usein resurssipula, eivät lapsen tarpeet | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ulossulkemisen kokemus on haitallinen, mutta käytöshäiriöisillä koululaisilla on vain vähän puolestapuhujia.