Facebook post by University of Helsinki

Rahapeliyhtiö Veikkauksen pitää paitsi toimia voittoa tuottavana osakeyhtiönä, myös edistää tutkimusta pelaamisen haitoista. Sen tuotoista ohjataan vuosittain pari miljoonaa euroa pelitutkimukseen sekä haittojen ehkäisyyn ja hoitoon. Onnistuuko yhtiö yhdistämään liikesalaisuuksien varjelemisen ja pelaamista koskevien tietojen luovuttamisen tutkijoille?
Veikkauksen ristiriitainen asema: rahoituksia ja rajoituksia tutkimukselle | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Veikkauksen on sekä luovutettava tietoja tutkijoille että pantattava tietoja yrityssalaisuuden nimissä.