Facebook post by University of Helsinki

– Eri sektoreiden lainsäädännön pitää tukea luonnonsuojelua ja luonnon kestävää käyttöä. On hyvin tärkeää, että esimerkiksi Suomen kaivoslaki, vesilaki ja maa- ja rakennuslaki tukevat luontokadon pysäyttämistä, toteaa YK:n biodiversiteettikokouksessa Suomen pääneuvottelijana toimiva ympäristöneuvos Marina von Weissenberg.
Luontokadon pysäyttämiseen tarvitaan jämäkkää lainsäädäntöä ja yhteisiä toimia | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Viranomaisten, lainsäädännön ja elinkeinoelämän täytyy toimia yhdessä luontokadon torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Myös kansalaisilla on tärkeä rooli luontokadon torjumisessa.