Facebook post by University of Helsinki

Ihminen, robotti ja ulkonäöltään ihmistä muistuttava robotti tekivät saman päätöksen. Kun koehenkilöitä pyrittiin tutkimuksessa arvioimaan päätösten eettisyyttä, he arvioivat ulkonäöltään ihmistä muistuttavan robotin päätöksen vähemmän eettiseksi kuin muiden tekemän saman päätöksen. Syy voi löytyä vaikeudesta suhtautua ihmistä muistuttavaan tekoälyyn.
Robotin ulkonäkö vaikuttaa käsitykseen sen päätösten moraalisuudesta | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Tekoälyä ja robotiikkaa koskevan moraalipsykologian tuntemus on tärkeää, kun käydään niiden kehitystä koskevaa eettistä keskustelua.