Facebook post by University of Helsinki

Ääniarkuutta, aggressiivisuutta ja eroahdistusta – kaikilla koiraroduilla esiintyy ei-toivottua käyttäytymistä, mutta erot koirarotujen välillä ovat suuria. Monet piirteistä voivat aiheuttaa koiralle stressiä, ja käyttäytymistutkimuksella pyritään lisäämään koirien hyvinvointia.
Koiran ei-toivottu käyttäytyminen on yleistä ja rotujen väliset erot suuria | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Suurella osalla suomalaisista lemmikkikoirista esiintyy jonkinlaista ei-toivottua käyttäytymistä.