Facebook post by University of Helsinki

Ilmastokriisi on vaikea aihe sekä opettajille että oppilaille, koska se herättää haastavia tunteita ja ristiriitoja. Draaman avulla aihetta voidaan käsitellä luovasti ja kokonaisvaltaisesti. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-ja-oppiminen/draama-vapauttaa-ihmisten-luovat-kyvyt-kohdata-ilmastonmuutos?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Draama vapauttaa ihmisten luovat kyvyt kohdata ilmastonmuutos | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ilmastokriisi on vaikea aihe sekä opettajille että oppilaille, koska se herättää haastavia tunteita ja ristiriitoja. Pelkkä tietokeskeinen opetus ei riitä. Draaman avulla aihetta voidaan käsitellä luovasti ja kokonaisvaltaisesti.