Facebook post by University of Helsinki

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva ihmisoikeussopimus. Sen on ratifioinut useampi maa kuin minkään muun YK:n sopimuksen. Vaikka sen tulkinnat vaihtelevat maittain, sopimus pyrkii takaamaan lapsille kaikkialla samat yhteiskunnalliset oikeudet kuin aikuisilla on. Hyvää lapsen oikeuksien päivää!