Facebook post by University of Helsinki

Etiopian hallitus ja sijoitusyhtiöt aiheuttavat jopa syrjäytymistä viedessään maakaupoillaan ihmisiltä elinkeinon ja kodin. Tonttikaupoilla on usein myös laajoja ekologisia haittavaikutuksia, kuten metsien hävittämistä.
Maakaupat Etiopiassa ovat sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia ja aiheuttavat ympäristöriskejä | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Maakaupoissa häviävät paikalliset asukkaat pakkosiirtoineen ja menettämällä elinkeinonsa.